«

»

máj 31

Vállalkozásoknak nyújott állami támogatások – új uniós szabályok a K+F fellendítése érdekében

talcaA kutatási és fejlesztési tevékenységek fellendítését célzó szabályozási reformjával az EU a jövőben meg kívánja könnyíteni a kormányok számára a vállalkozások támogatását.

A reform egyik elsődleges célja, hogy az erőforrásokat azoknak az állami (kormányzati) támogatásoknak a kivizsgálására lehessen összpontosítani, amelyek a leginkább hátrányosak lehetnek a versenytársak számára.

A jövőben a vállalkozások a tevékenységek szélesebb köréhez különféle típusú és magasabb összegű támogatást kaphatnak anélkül, hogy terveiket az uniós hatóságok előzetes vizsgálatnak vetnék alá.

Az új, liberalizált szabályozás értelmében a tagállamoknak a becslések szerint mindössze az állami támogatások 10%–25%-át kell majd bejelenteniük a Bizottságnak a jelenlegi mintegy 40% helyett – miután jelentősen csökken a hivatalos bejelentési kötelezettséget magával vonó feltételek száma.

A jelenlegi kormányzati támogatások mintegy háromnegyede, illetve az állami szubvenciók mintegy kétharmada fog mentesülni a Bizottság felé fennálló bejelentési kötelezettség alól – és ugyanennyivel csökkennek a cégekre, a nemzeti közigazgatásra és magára az EU-ra nehezedő adminisztratív terhek.

Ennek fejében a tagországok kötelesek lesznek az interneten közzétenni minden olyan – állami szervek által vállalkozásoknak nyújtott – pénzügyi támogatás részleteit, amelynek értéke meghaladja az 500 ezer eurót. Így a többi ország, a vállalkozások és a közvélemény is nyomon követheti, hogy milyen állami támogatásban részesül a gazdaság az EU különböző országaiban.

Gazdaságélénkítő hatások

Az új szabályozás rugalmas lehetőségeket biztosít a tagállamoknak, hogy beruházásokkal segítsék például innovációs klaszterek létrejöttét, a széles sávú infrastruktúra kiépítését vagy a kulturális örökség megőrzését, feltéve hogy a támogatás egyértelműen munkahelyteremtési, illetve versenyképesség-javító célzatú.

A remények szerint e reformoknak köszönhetően 2020-ra akár 50%-kal nőhetnek Európa K+F és innovációs ráfordításai. Az EU jelenleg gazdasági össztermékének mintegy 2%-át fordítja e tevékenységekre. Ha ez a beruházási arány elérné a 3%-ot, az Unió utolérné e tekintetben az Egyesült Államokat és Japánt. Ezek a ráfordítások másrészről segítenék a vállalkozásokat abban, hogy új termékekkel álljanak elő és új munkahelyeket teremtsenek.

A július 1-jétől hatályos reform a versenyjogi ügyek határozathozatali eljárásainak felgyorsítását szolgáló nagyobb intézkedéscsomag része. Az elmúlt néhány évben számos egyedi rendelkezés született a különféle szektorok – köztük a vidékfejlesztés, a kockázatfinanszírozás és a repülőterek – támogatási szabályaival kapcsolatban.